Partnerskaber

Med kulturfondsprojektet har AOF Danmark skabt en platform der samler organisationer, institutter og foreninger der arbejder med at bevare og dele minoriteters kultur for at styrke det multikulturellse samfund. 

Formålet med partnerskabsaftalen er at samarbejde om:

 • Styrkelse af den inkluderende folkeoplysning (på tværs af befolkningsgruppers etnicitet mv.)

 • Styrkelse og udvikling af den brede folkeoplysning (på tvær af fagområder og kulturer)

 • Styrkelse af demokratiet gennem det aktive medborgerskab

 • Styrkelse af minoriteters stemmer i samfundet

 • Styrkelse af minoriteters kulturarv

 

Et partnerskab kan indgås med AOF Danmark når partneren deler AOFs værdigrundlag og syn på mennesker, læring og samfund i overenstemmelse med AOFs formålsparagraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

§ 2 FORMÅL
Stk. 1. Foreningen skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med de grundlæggende værdier: lige ret, lige værd og lige muligheder for alle, virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes betydning. Foreningen skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet.

 

Stk. 2. Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en indsats ved:

 • At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning og anden undervisning i AOF.

 • At fremme grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne.

 • At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere på arbejdsmarkedet.

 • At fremme debat om væsentlige samfundsemner.

 • At fremme kulturelle aktiviteter.

 • At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår.

Organisatorisk Støtte

100 AOF Afdelinger

Udvikling af aktiviteter

Lokalefaciliteter

Adgang til AOFs undervisere

Fundraising

Fondssøgning til fælles  projekter  

Udvidet mulighed for økonomisk støtte

Forankringsstrategier

Fællesskab

Markedsføring af fælles initiativer

Samarbejde med andre aktører

Samlingspunkt for arbejdet med diversitet og kultur