Baggrunden for Kultur Perler

Danmarks Kulturperler er støttet af AOF's kulturfond og Ketty Hansens fond. AOF's kulturfond blev doneret af den mangeårige formand for AOF Haslev Heinz Cohn. Heinz kom til landet som jødisk flygtning inden 2. Verdenskrig. Cohn ønskede at hans formue skulle gå til bevarelse af minoriteters kulturarv. Det er denne fundats, der danner grundlag for kulturprojektet.    

Madamblå.PNG

1952 Haslev. Heinz Cohn sidder 8.i rækken t.h. som deltager i AOFs  aftenskolehold i litteraturforståelse.

Der er dækket op til kaffe og kage med Madam blå-kander.